Rozdíly v DPH u klimatizací

29.5.2008
 

Rozdíly v DPH u klimatizací

 DPH u klimatizačních jednotek (s montáží) není od 1. ledna 2008 zcela jednotné. Pro zopakování:

A)  u klimatizací, které se instalují do staveb již zkolaudovaných, se montáž klimatizace považuje za změnu dokončené stavby podle §48 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  DPH v tomto případě činí 9% - ne ale vždy, jenom pokud jde o klimatizaci určenou do obytného prostoru. Jak je vidno z par. 48:
 
§ 48 Sazby daně u bytové výstavby
Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového      domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem27a), nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní snížená sazba daně. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.

B)  DPH klimatizačních jednotek (rovněž včetně montáže) do staveb ještě nezkolaudovaných se pak liší podle toho, zda stavba spadá do kategorie definované jako sociální bydlení nebo ne. V případě sociálního bydlení bude DPH ve výši 9%, v ostatních případech bude DPH u klimatizace montované do rozestavěné stavby bude činit 19%.


 

Přejít na přehled novinek
 
 
Omega CZ spol. s r.o., divize klimatizace
Náchodská 2552
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
 
Telefon: +420 281 021 420
Mobil:   +420 603 150 800
E-mail:  klimatizace@omega-bakery.com